Zasady współpracy

Główną zasadą obowiązującą nasze biuro we współpracy z naszymi Klientami jest partnerstwo w interesach. Chcemy się czuć, zarówno potrzebni jak też doceniani jako fachowcy w swojej profesji. Poprzez nasze działania stajemy się jedną ze składowych komórek przedsiębiorstwa naszego Klienta. Jego dobro jest dla nas priorytetem.

Zapraszamy każdego przedsiębiorcę, który szuka wsparcia w zakresie księgowości. Po zapoznaniu się z gamą naszych usług proponujemy szczegółowo omówić względy formalne naszej współpracy.

Następnie zapoznajemy się z zakresem naszych obowiązków oraz prognozowaną ilością dokumentów księgowych i przystępujemy do uzgodnienia ceny. Podpisanie umowy z naszym biurem następuje po wszystkich uprzednich ustaleniach i jest ostateczną decyzją stron o rozpoczęciu współpracy. Po prawej stronie znajdziecie Państwo wzory umów do ściągnięcia, z którymi możecie się zapoznać.

Umowę zawieramy na czas nieokreślony z możliwością jej wypowiedzenia na jeden miesiąc przed planowanym zakończeniem umowy, lub na czas określony z wydłużonym okresem wypowiedzenia maksymalnie do trzech miesięcy. Najpóźniej do piątego dnia każdego miesiąca musimy otrzymać dokumenty księgowe aby w terminie ustawowym możliwe było rozliczenie księgowe miesiąca poprzedniego.

Jako firma z 15 letnim doświadczeniem, wiemy czego oczekuje od nas przedsiębiorca. Dajemy mu swoją wiedzę, którą czerpiemy ze wszystkich możliwych źródeł oraz cały nasz dorobek intelektualny i praktyczny. Naszym celem jest harmonijna i owocna współpraca oparta na wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu. Pragniemy być biurem przyjaznym podatnikowi.

 


Pliki do pobrania:                                                                                        aplogo