ZUSZ początkiem kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie zmieniające wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób, stawka będzie niższa i wyniesie 1,80 proc. Dotychczas składka wynosiła w takim przypadku 1,93 proc.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe jest różna w zależności od liczby ubezpieczonych oraz kategorii ryzyka. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób stawka procentowa jest taka sama i wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej, ustalonej na dany rok składkowy. W nowym roku składkowym stawka ta spadnie z 1,93 do 1,80 proc.

W przypadku płatników, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego minimum 10 osób i byli zobowiązani do składania za trzy ostatnie lata ZUS IWA, o wysokości stawki decyduje stopa procentowa dla danej grupy działalności oraz indywidualny wskaźnik korygujący (ustalany przez ZUS).

Pozostała część płatników musi samodzielnie ustalić stopę procentową składki ? według stawki określonej dla konkretnej grupy działalności, którą zajmuje się płatnik.

W porównaniu do obecnego stanu taką samą kategorię ryzyka i taką samą stawkę zachowało 28 grup działalności. W przypadku kolejnych 28 grup stopa procentowa spadła ? dotyczy to m.in. budownictwa, wydobycia węgla oraz leśnictwa. Rośnie natomiast wysokość stawki dla pozostałych 8 grup (m.in. górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego, poligrafia i rybactwo).

?Najniższa stopa procentowa składki dotyczy organizatorów turystyki i wynosi obecnie 0,40 proc. (dotychczas 0,67 proc.). Najwyższa to 3,60 proc. i dotyczy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego. Do tej pory wynosiła 3,86 proc. i obejmowała górnictwo węgla kamiennego i brunatnego? ? informuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

źródło: http://www.gazetapodatnika.pl/artykuly/skladki_na_ubezpieczenie_wypadkowe_nowe_stawki_od_1_kwietnia-a_19652.htm