FAQ – działalność gospodarcza

 • Jak określić dzień rozpoczęcia działalności?

  W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą dniem rozpoczęcia działalności jest dzień wskazany podczas rejestracji podmiotu na formularzu CIEDG-1. Dla Podmiotów prawa handlowego jest to dzień zawiązania tegoż podmiotu umową lub innym dokumentem w formie aktu notarialnego. Jako biuro rachunkowe zajmujemy się kompletną usługą w zakresie rejestracji podmiotów w urzędach i KRS.

 • Chcę uruchomić sklep internetowy, jak zarejestrować działalność gospodarczą?

  Działalność gospodarczą rejestruje się w Urzędzie Gminny lub w Sądzie gospodarczym w KRS, zależy to od rodzaju podmiotu, który rozpoczyna działalność. Jeśli chodzi o osoby fizyczne to rejestracji można dokonać osobiście udając sie do urzędu lub przez internet…

 • Czy w nazwie firmy wystarczy podać samo nazwisko ?

  Właściwie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza może użyć nazwiska jako nazwy swojej firmy, jednak oznaczenie takiego podmiotu to imię i nazwisko, więc w taki wypadku samo nazwisko będzie niejako dodatkową nazwą firmy i może brzmieć np.: „Kowalski” Jan Kowalski.

 • Co to są kody PKD ?

  Kody PKD to w skrócie Polska klasyfikacja działalności. Powiązana ona jest z EKD czyli Europejską klasyfikacją działalności. Każdy podmiot, który planuje rozpocząć aktywność gospodarczą powinien określić jej przedmiot, czyli rodzaj działalności. Może to być handel, usługi, produkcja, doradztwo itd. W zależności od szczegółów planowanego przedmiotu działalności każdy przedsiębiorca musi do niego przyporządkować właściwy kod PKD. Dla przykładu kod PKD podstawowej działalności naszego biura księgowego to: 69.20.Z (Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe)

 • Czy biuro rachunkowe i biuro księgowe to, to samo?

  Biuro rachunkowe, jest to firma outsourceingowa czyli zewnętrzna, która świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów a także innych form opodatkowania i prowadzenia aktywności gospodarczej. Biuro rachunkowe to to samo co biuro księgowe i biuro podatkowe. Oczywiście najlepsze jest biuro rachunkowe Ap income Warszawa.

 • Otwieram firmę, jaka forma opodatkowania jest dla mnie najkorzystniejsza ?

  Jest kilka form opodatkowania podatkiem dochodowym, jedna z nich to karta podatkowa, która przysługuje nielicznym branżom. Inna forma to podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych, z tego przypadku więcej firm może skorzystać. Najczęściej stosowaną formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych i tu mamy dwa warianty, pierwszy to podatek progresywny, taki jaki płacą również pracownicy najemni oraz podatek liniowy. Jeśli przewidujemy, że dochody z naszej działalności będą wysokie to najkorzystniejszym wariantem będzie właśnie podatek liniowy 19%.

 • Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika?

  Najkorzystniejszą formą jest umowa cywilnoprawna, jednak taka umowa nie może nosić znamion umowy o pracę, której warunki zawarcia opisuje Kodeks Pracy. Najczęściej stosowaną umową jest umowa zlecenie, która określa rodzaj wykonanej usługi świadczonej przez zleceniodawcę oraz czas na jaki została zawarta. Inną formą jest umowa o dzieło i dotyczy ona wykreowania konkretnego efektu w formie materialnej. Taka umowa zawiera termin wykonania umowy wraz z którym efekt umowy staje się własnością nabywcy.


 

Zadaj pytanie, a  znajdziesz na nie odpowiedź na tej stronie w ciągu 24 h!

Temat pytania (wymagane)

Treść Pytania