FAQ – pit

  • Co to jest PIT ?

    PIT (personal income tax) czyli podatek od osób fizycznych to podatek, który opłacają osoby pozyskujące przychody z różnych źródeł. Płaci się go tylko wtedy gdy osoba fizyczna osiąga dochód czyli czysty zysk pozyskany z różnych źrodeł. W ciągu roku podatkowego podatnik taki wpłaca zaliczki z tytułu PIT, ale na koniec musi rozliczyć ten podatek na właściwym formularzu podatkowym w zależności od źródeł uzyskania przychodu.

  • Otwieram firmę, jaka forma opodatkowania jest dla mnie najkorzystniejsza ?

    Jest kilka form opodatkowania podatkiem dochodowym, jedna z nich to karta podatkowa, która przysługuje nielicznym branżom. Inna forma to podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych, z tego przypadku więcej firm może skorzystać. Najczęściej stosowaną formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych i tu mamy dwa warianty, pierwszy to podatek progresywny, taki jaki płacą również pracownicy najemni oraz podatek liniowy. Jeśli przewidujemy, że dochody z naszej działalności będą wysokie to najkorzystniejszym wariantem będzie właśnie podatek liniowy 19%.

  • Czy wydatki na reprezentację stanowią koszt uzyskania przychodu?

    Co do zasady tak, jednak na podatniku spoczywa obowiązek wykazania przed organami podatkowymi bezpośredniego związku takiego wydatku np. kosztów posiłku w restauracji, z przychodem, który podatnik osiągnął.


 

Zadaj pytanie, a  znajdziesz na nie odpowiedź na tej stronie w ciągu 24 h!

Temat pytania (wymagane)

Treść Pytania