FAQ – kasy fiskalne

  • Czy muszę stosować kasę fiskalną ?

    Jest to bardzo szerokie pytanie. Przepisy rozporządzenia dot. obowiązku stosowania kas rejestrujących w szczegółach regulują te kwestie. Wszystko zależy od rodzaju działalności i jej przedmiotu…

  • Jakie są zasady zwrotu kwoty wydanej na kasę fiskalną?

    Szczegółowe zasady zwrotu tych kwot oraz zasad stosowania kas opisane są w ustawie o VAT, a także w Rozporządzeniu MF w sprawie stosowania kas rejestrujących, które co rok są aktualizowane. Standardowo zwrot przysługuje za każdą zgłoszoną w US kasę w wys. 700,00 zł nie więcej jednak niż 90% wartości kasy. Należy pamiętać, że zwrot należy się tylko wtedy, gdy zgłosimy w US zamiar stosowania kasy i ich docelową ilość. Zwrot części kwot wydatkowanych na kasy rejestrujące nie jest przychodem dla podatnika.

  • Czy mogę kupić kasę od znajomego, który już jej nie potrzebuje?

    Zakup takiej kasy nie będzie skutkował w żaden sposób możliwością jej oficjalnego stosowania. Można takiej kasy używać jako kasy testowej. Gdyby nabywca takiej kasy pokusił się o wymianę modułu, wtedy mógłby ją od nowa zarejestrować, ale takie rozwiązanie jest nieopłacalne. Lepiej jest nabyć nową kasę i uzyskać prawo do ulgi przy jej zakupie.

 


 

Zadaj pytanie, a  znajdziesz na nie odpowiedź na tej stronie w ciągu 24 h!

Temat pytania (wymagane)

Treść Pytania