FAQ o cit

 • Co to jest CIT ?

  CIT (company income tax) to podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek ten płacą podmioty prawa handlowego takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe również opłacają ten podatek jeśli przychody pozyskiwane z ich działalności nie są przeznaczone na działalność statutową tych organizacji. Przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku opłacania CIT reguluje stosowna ustawa.

 • Jaka jest stawka podatku CIT?

  Jak na razie stawka tego podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania czyli dochodu brutto.

 • Co to jest podatek od dywidendy?

  Podatek od dywidendy jest podatkiem, który zobowiązani są opłacać właściciele spółek prawa handlowego. Oczywiście płaci się go tylko wówczas kiedy wspólnicy na zwyczajnym walnym zgromadzeni wspólników zdecydują o podziale zysku i wypłacie dywidendy. W tym miejscu warto wskazać na fakt iż system fiskalny w takiej sytuacji pobiera dwa razy podatek od tego samego dochodu, raz przy okazji opodatkowania zysku spółki a następnie przy okazji opodatkowania dywidendy.

 • Czy można nie płacić podatku CIT?

  Podatek CIT płacą wszystkie podmioty, które prowadzą księgi handlowe a wiec spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty za wyjątkiem osób fizycznych. Jednak ustawa o podatku od osób prawnych przewiduje zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe. Ze zwolnień przedmiotowych najczęściej korzystają fundacje i stowarzyszenia, które w całości przeznaczają swoje przychody na działalność statutową, która zazwyczaj jest działalnością non profit.

 • Czy wydatki na reprezentację stanowią koszt uzyskania przychodu?

  Co do zasady tak, jednak na podatniku spoczywa obowiązek wykazania przed organami podatkowymi bezpośredniego związku takiego wydatku np. kosztów posiłku w restauracji, z przychodem, który podatnik osiągnął.


 

Zadaj pytanie, a  znajdziesz na nie odpowiedź na tej stronie w ciągu 24 h!

Temat pytania (wymagane)

Treść Pytania