FAQ – ZUS

 • Czy są jakieś ulgi w opłacaniu składek na ZUS?

  Tak, od 10 lat obowiązuje przepis, który uprawnia osoby fizycznie do ulgowej stawki ZUS, które po raz pierwszy otwierają działalność  . Ulgową stawkę stosuje się przez kolejne dwa lata, chyba że w tym czasie zawiesi się działalność gospodarczą, wtedy ulgowy ZUS przysługuje przez 24 miesiące nieprzerwanej działalności.

 • Otwieram działalność gospodarczą, czy muszę płacić ZUS od początku?

  Tak, ZUS należy płacić od dnia rozpoczęcia działalności tj. od dnia zgłoszenia do CIDG lub od dnia zawiązania spółki prawa handlowego w przypadku spółek komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 • Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika?

  Najkorzystniejszą formą jest umowa cywilnoprawna, jednak taka umowa nie może nosić znamion umowy o pracę, której warunki zawarcia opisuje Kodeks Pracy. Najczęściej stosowaną umową jest umowa zlecenie, która określa rodzaj wykonanej usługi świadczonej przez zleceniodawcę oraz czas na jaki została zawarta. Inną formą jest umowa o dzieło i dotyczy ona wykreowania konkretnego efektu w formie materialnej. Taka umowa zawiera termin wykonania umowy wraz z którym efekt umowy staje się własnością nabywcy.

 • Kiedy muszę się zarejestrować w ZUS jako płatnik?

  Do ZUS jako płatnik należny się zarejestrować przed dniem zatrudnienia pierwszego pracownika.


 

Zadaj pytanie, a  znajdziesz na nie odpowiedź na tej stronie w ciągu 24 h!

Temat pytania (wymagane)

Treść Pytania