Oferta specjalna

Biuro usług księgowych Ap income Sp. z o.o. / Ap income S.C. ? OFERTA SPECJALNA

§ 1. Zasady ogólne oferty

 1. Niniejszy dokument łącznie z cennikiem usług biura stanowi integralną część oferty handlowej Biura usług księgowych Ap income sp. z o.o. oraz Ap income S.C. i skierowany jest zarówno do nowych jak też aktualnych Klientów biura.
 2. Wszystkie ulgi, rabaty i bonusy oferowane w niniejszej OFERCIE SPECJALNEJ są czynnikiem integrującym oraz służą budowie wzajemnego zaufania, zwłaszcza w początkowej fazie współpracy z Klientami naszego biura.
 3. Prawo do skorzystania z OFERTY SPECJALNEJ mają Klienci biura, którzy nie zalegają z płatnościami za usługi dłużej niż 30 dni licząc od terminu płatności za usługę i współpracują z biurem co najmniej 12 miesięcy.
 4. Podstawą obliczenia należności za usługi Biura jest aktualny cennik zatwierdzony przez strony umowy a wszelkich rabatów i upustów udziela się od wartości netto z faktury za usługi księgowe w danym miesiącu.

 § 2. Rodzaje bonusów promocyjnych

 1. Biuro usług księgowych Ap income S.C. oraz Ap income Sp. z o.o. oferuje dwie formy promowania naszych usług:
            a) Pakiet upustów i rabatów.
            b) Pakiet bonus na start.

 § 3. Pakiet upustów i rabatów.

 1. Każdy Klient biura z zastrzeżeniem § 1. ust. 3. objęty jest ?Pakietem upustów i rabatów, który zawiera:

a) Prawo do rabatu z tytułu wynagrodzenia za usługi biura w wys. 5% – 15% w zależności od ilości dokumentów księgowych, przez  okres maksymalnie 12 pierwszych miesięcy współpracy,
b) Prawo do negocjowania wysokości wynagrodzenia za usługi biura w granicach do 15% rabatu po 24 miesiącach współpracy,
c) Prawo do 5% upustu za usługi biura z tytułu podpisania nowej umowy pomiędzy biurem a firmą poleconą przez Klienta, przez cały okres trwania nowo zawartej umowy,
d) Prawo do dodatkowego 5% rabatu za zamieszczenie linku do witryny internetowej naszego biura.

 1. W przypadku rozwiązania umowy z naszym biurem przez Klienta, przed upływem 12 miesięcy, Klient ten zobowiązany jest do wyrównania opłat, które wnosił (jeśli uwzględniały one upusty lub rabaty), zgodnie z cennikiem obowiązującym w okresie trwania umowy, w terminie 7 dni od daty jej wypowiedzenia.

 § 4. Pakiet bonus na start.

 1. Każdy NOWY Klient objęty jest ?Pakietem bonus na start? i może skorzystać z jednej z trzech wymienionych niżej propozycji. Pakiet ten zawiera:

 

a) prawo do nieodpłatnego otrzymania programu magazynowo ? fakturowego firmy Asseco Wapro, przez cały okres trwania  umowy, pudelko_WFMag

 

b) prawo do nieodpłatnego wykonania prostej witryny www, Rysunek1

 

c) prawo do nieodpłatnego otrzymania Tableta o wartości do 500,00 zł. 5182470067

 

 1. Pakiet, o który mowa w ust.1 przysługuje pod warunkiem trwania umowy przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy oraz.
 2. W przypadku nie zalegania z płatnościami za usługi biura dłużej niż 30 dni od daty płatności za fakturę.
 3. W przypadku niespełnienia warunków wskazanych w ust. 2. i 3. oraz wypowiedzenia umowy przez Klienta przed upływem 12 mies. jej trwania, Klient zobowiązany jest do opłacenia kwoty za usługi w pełnej wysokości (bez rabatu) zgodnie z cennikiem obowiązującym w okresie obowiązywania umowy w terminie 7 dni od daty wypowiedzenia umowy oraz zwrotu kosztów nabycia jednego z trzech w/w bonusów na start.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Prawo do Oferty specjalnej – bonus na start mają wyłącznie Klienci, którzy powołają się na nią w związku z pozyskaniem informacji za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Pozostali Klienci również mają prawo do tej oferty, jednak nasze biuro zastrzega sobie prawo do wyboru przedmiotu bonusu.
 2. W przypadku akceptacji niniejszych zasad oraz skorzystania z w/w Pakietów, strony podpiszą stosowny aneks do umowy o prowadzenie księgowości.
 3. Biuro zastrzega sobie prawo do realizacji zobowiązań wynikających z § 4. niniejszych warunków w terminie do trzech miesięcy od daty podpisania umowy z nowym klientem.
 4. Niniejsze zasady ważne są do dnia ich wygaśnięcia lub zmiany, o czym biuro poinformuje na niniejszej stronie.

 

Biuro usług księgowych Ap income.

aplogo