Jest kilka form opodatkowania podatkiem dochodowym, jedna z nich to karta podatkowa, która przysługuje nielicznym branżom. Inna forma to podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych, z tego przypadku więcej firm może skorzystać. Najczęściej stosowaną formą jest opodatkowanie na zasadach ogólnych i tu mamy dwa warianty, pierwszy to podatek progresywny, taki jaki płacą również pracownicy najemni oraz podatek liniowy. Jeśli przewidujemy, że dochody z naszej działalności będą wysokie to najkorzystniejszym wariantem będzie właśnie podatek liniowy 19%.