Tak, ZUS należy płacić od dnia rozpoczęcia działalności tj. od dnia zgłoszenia do CIDG lub od dnia zawiązania spółki prawa handlowego w przypadku spółek komandytowych, partnerskich oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.