Ostateczny termin wykonania sprawozdania przypada na 31 marca następnego roku za rok poprzedni. Bilans musi być zatwierdzony przez zgromadzenie wspólników uchwałą. Zarząd spółki ma 3 miesiące na zwołanie takiego zgromadzenia. Sprawozdanie powinno być złożone w KRS najpóźniej do 14 lipca.