Do ZUS jako płatnik należny się zarejestrować przed dniem zatrudnienia pierwszego pracownika.