Jak na razie stawka tego podatku wynosi 19% podstawy opodatkowania czyli dochodu brutto.