Najkorzystniejszą formą jest umowa cywilnoprawna, jednak taka umowa nie może nosić znamion umowy o pracę, której warunki zawarcia opisuje Kodeks Pracy. Najczęściej stosowaną umową jest umowa zlecenie, która określa rodzaj wykonanej usługi świadczonej przez zleceniodawcę oraz czas na jaki została zawarta. Inną formą jest umowa o dzieło i dotyczy ona wykreowania konkretnego efektu w formie materialnej. Taka umowa zawiera termin wykonania umowy wraz z którym efekt umowy staje się własnością nabywcy.