Właściwie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza może użyć nazwiska jako nazwy swojej firmy, jednak oznaczenie takiego podmiotu to imię i nazwisko, więc w taki wypadku samo nazwisko będzie niejako dodatkową nazwą firmy i może brzmieć np.: „Kowalski” Jan Kowalski.