W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą dniem rozpoczęcia działalności jest dzień wskazany podczas rejestracji podmiotu na formularzu CIEDG-1. Dla Podmiotów prawa handlowego jest to dzień zawiązania tegoż podmiotu umową lub innym dokumentem w formie aktu notarialnego. Jako biuro rachunkowe zajmujemy się kompletną usługą w zakresie rejestracji podmiotów w urzędach i KRS.