Kody PKD to w skrócie Polska klasyfikacja działalności. Powiązana ona jest z EKD czyli Europejską klasyfikacją działalności. Każdy podmiot, który planuje rozpocząć aktywność gospodarczą powinien określić jej przedmiot, czyli rodzaj działalności. Może to być handel, usługi, produkcja, doradztwo itd. W zależności od szczegółów planowanego przedmiotu działalności każdy przedsiębiorca musi do niego przyporządkować właściwy kod PKD. Dla przykładu kod PKD podstawowej działalności naszego biura księgowego to: 69.20.Z (Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe)