Podatki opłaca się w urzędzie skarbowym, ale są też takie podatki, które opłaca się w urzędzie gminy czy miasta. Na konta urzędów skarbowych wpłacane są wszystkie podatki objęte systemem fiskalnym czyli podatki pośrednie i bezpośrednie…