Tak, od 10 lat obowiązuje przepis, który uprawnia osoby fizycznie do ulgowej stawki ZUS, które po raz pierwszy otwierają działalność  . Ulgową stawkę stosuje się przez kolejne dwa lata, chyba że w tym czasie zawiesi się działalność gospodarczą, wtedy ulgowy ZUS przysługuje przez 24 miesiące nieprzerwanej działalności.