Jest to bardzo szerokie pytanie. Przepisy rozporządzenia dot. obowiązku stosowania kas rejestrujących w szczegółach regulują te kwestie. Wszystko zależy od rodzaju działalności i jej przedmiotu…