Z reguły tak, ale np. spółki prawa handlowego nie muszą płacić PCC od umowy pożyczki udzielanej spółce przez wspólnika. Pozostałe czynności są tym podatkiem obciążone chyba, że jedna ze stron umowy jest opodatkowana VAT lub zwolniona z tego podatku w związku z daną czynnością cywilnoprawną.