Nie, dieta jest ekwiwalentem wypłacanym z tytułu przebywania na delegacji poza miejscem zamieszkania i nalezą się każdemu pracownikowi, nawet temu na zleceniu.