Podatek od dywidendy jest podatkiem, który zobowiązani są opłacać właściciele spółek prawa handlowego. Oczywiście płaci się go tylko wówczas kiedy wspólnicy na zwyczajnym walnym zgromadzeni wspólników zdecydują o podziale zysku i wypłacie dywidendy. W tym miejscu warto wskazać na fakt iż system fiskalny w takiej sytuacji pobiera dwa razy podatek od tego samego dochodu, raz przy okazji opodatkowania zysku spółki a następnie przy okazji opodatkowania dywidendy.