PIT (personal income tax) czyli podatek od osób fizycznych to podatek, który opłacają osoby pozyskujące przychody z różnych źródeł. Płaci się go tylko wtedy gdy osoba fizyczna osiąga dochód czyli czysty zysk pozyskany z różnych źrodeł. W ciągu roku podatkowego podatnik taki wpłaca zaliczki z tytułu PIT, ale na koniec musi rozliczyć ten podatek na właściwym formularzu podatkowym w zależności od źródeł uzyskania przychodu.