PCC jest to podatek od czynności cywilno prawnych. Warunki opłacania tego podatku określa ustawa o PCC. Z pośród różnych czynności, które opodatkowane są tym podatkiem są np. umowy cywilno – prawne takie jak umowy pożyczki, umowy sprzedaży czy umowy zawierane w formie aktu notarialnego np. umowy spółki.