CIT (company income tax) to podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek ten płacą podmioty prawa handlowego takie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjne. Stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe również opłacają ten podatek jeśli przychody pozyskiwane z ich działalności nie są przeznaczone na działalność statutową tych organizacji. Przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku opłacania CIT reguluje stosowna ustawa.